Czy to zemsta studentów? Strażacy zamknęli zamek!!!

“Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach wydał decyzję zakazującą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” sp. z o.o. eksploatacji uniejowskiego zamku. W środku sezonu to cios zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla miasta. Kilku pracownikom nie zostanie przedłużona umowa o pracę. Zasilą szeregi bezrobotnych. W Uniejowie mówi się, że to zemsta nieprzyjaznych miastu ludzi, powiązanych ze światem polityki. Szefowie przedsiębiorstwa i władze miasta zapowiadają odwołanie się od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Żądali będą też odszkodowania uzasadnieniu napisano, zamek, odgrażali się, że władze, że eksploatacja zamku zagraża ludzkiemu życiu. Decyzja la wielu uniejowian wprowadziła w zdumienie. Przez wiele lat,

kiedy zamkiem zarządzało Zrzeszenie Studentów Polskich, nikt, jak twierdza w Uniejowie, nie interesował się stanem bezpieczeństwa przeciw pożarowego budynku. Kiedy na wniosek uniejowskich urzędników, sprawdzano je, to i tak nie egzekwowano zaleceń strażaków. Dopiero teraz podjęto tak dotkliwą dla miasta decyzję. Zdaniem samorządowców z Uniejowa, sprawa jest wysoce podejrzana, ponieważ decyzja zapadła w czasie, kiedy komendant wojewódzki PSP przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ponoć kiedy poprzedni zarządcy opuszczali miasta jeszcze ich popamiętają.

Zaprzestano świadczenia usług hotelarskich na zamku. Zamknięty jest też dla zwiedzających. Dostępna jest tylko restauracja. Straty będą znaczne. Jak się dowiedzieliśmy ubiegło-miesięczny obrót na zamku wyniósł 100 tys. zł, a poprzedni zarządy tego obiektu nie wykazywali nawet w najlepszych okresach obrotu powyżej 50 tys. zł miesięcznie. Decyzja Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach, ma zostać zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Żądane będzie także odszkodowanie za poniesione straty wraz z odsetkami. W najgorszej sytuacji są pracownicy. Część z nich, będąca na umowach na czas określony ,miała mieć przedłużone. Teraz zasilą szeregi bezrobotnych.

Taką sytuacją najbardziej zaskoczony jest Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa. To on po odzyskaniu przez gminę zamku, zabiegał o jego pełny monitoring ppoż. W przyszłym roku zostanie zamontowana większa od wymaganej liczba czujników. Zostaną też wymienione drzwi, a wśród nich także te przeciwpożarowe. Przetarg ma być ogłoszony w ciągu dwóch miesięcy per uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Burmistrza dziwi nagły pośpiech PSP Przez sześć lat, od kiedy zaczęły obowiązywać obecne przepisy nie robiono nic w tym kierunku, a kiedy gmina przejęła zamek i wkłada w jego remont miliony, zostaje nagle zamknięty. Jego .zdaniem, można było dać nowemu zarządcy czas na usunięcie stwierdzonych braków zwłaszcza, że wiedziano, iż są one planowane i realizowane. Jeżeli nie zostanie zmieniona decyzja o zakazie eksploatacji zamku, zostanie on w pełni udostępniony turystom najwcześniej we wrześniu tego roku. Straci na tym nie tylko PGK „Termy Uniejów”, ale też cała gmina. Mniejsza liczba miejsc noclegowych, to także mniej turystów odwiedzających Uniejów i okolice, którzy zostawiają pieniądze w miejscowych sklepach, punktach usługowych i gastronomicznych. Tym samym straty liczone są w setkach tysięcy złotych miesięcznie”.

źródło: gazeta regionalna

http://www.termyuniejow.pl/pl/zamek-arcybiskupow-gnieznienskich#