Uniejów z przyrodą za pan brat

Uniejów – uosobienie sielskości, to pierwsza refleksja nasuwająca się w związku z występującą na tym obszarze florą i fauną. Miasto położone jest w dolinie Warty, która została objęta Nadwarciańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Ponadto widnieje w europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000. Jest więc pierwotnym ośrodkiem spokoju i wypoczynku, swoistą oazą. To właśnie w tym otoczeniu każdy zazna wyciszenia, poczuje łączność ze światem roślin czy zwierząt. Poszanowanie przyrody, która przeplata się z historią, jest w Uniejowie zjawiskiem wyraźnie zauważalnym.

    Obcowanie na łonie natury, przebywanie wśród łąk, pól, pastwisk, torfowisk i lasów ma zbawienny wpływ na turystów. Kamienie na leśnej ścieżce, faktury kwiatów, krzewów i drzew, dywany z mchu, nurt rzeki i śpiew słowików. Wszystkie te elementy przyczyniają się do budowania osobistej i nierozerwalnej relacji z przyrodą. Dlatego też Uniejów przyciąga rzesze gości, akcentując swoje walory.

    Największą atrakcję przyrodniczą Uniejowa stanowi Park Zamkowy. Założony w połowie IXI wieku przez hrabiego, Aleksandra Trolla. Szata roślinna parku, zajmująca 37 ha, jest różnoraka i jakże pokaźna. Ukazuje się w niej żyzny las liściasty, lęg jesionowo-olszowy, fragmenty lęgów: wierzbowo-topolowych i wierzbowo-wiązowych, aleja lipowa oraz grabowa. Na obszarze parku rosną trzy pomniki przyrody: buk zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny i dąb szypułkowy. Teren ten ukształtował wiele chronionych gatunków roślin (zawilec gajowy i goździk kropkowany), a także okazy egzotyczne (jarząb szwedzki). Szelest liści i szum drzew można również usłyszeć w uroczysku Zieleń, kompleksie biosfery, graniczącym z ww. zabytkowym parkiem.

    Malownicza dolina Warty skrywa ogrom zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Występujący na tym obszarze mikroklimat ukoi nerwy, pomoże wydzielić endorfiny, co pozwoli na relaks. Taki stan sprzyja uprawianiu atrakcyjnej i czynnej rekreacji.

   W związku z pięknem środowiska naturalnego, zostały wytyczone różnorakie trasy turystyczne. Zwolennicy aktywnych przeżyć mogą ich doświadczyć, korzystając z szeregu szlaków globtroterskich, m.in.:

  • szlaków pieszych,
  • szlaku  pieszo-rowerowego (”Św. Faustyny Kowalskiej” – 10,7 km),
  • szlaków rowerowych (”Po ziemi Uniejowskiej” – 26,3 km; ”Gorących źródeł” – 14 km; ”Nadwarciański szlak rowerowy” – 24,3 km),
  • szlaków wodnych (Uniejów – Koło – 35 km; Uniejów – Koło – Poznań – 220 km; zbiornik Jeziorsko – Uniejów – 19 km)
  • łódzkiego szlaku konnego im. majora Henryka Dobrzańskiego ”Hubala”.

    Szlaki turystyczne są również sklasyfikowane pod kątem tematycznym, tzn.:

  • szlak przyrodniczy (Witów – Piątek – Góra Św. Małgorzaty – Rybitwy – Dąbie – Uniejów),
  • szlak historyczny (Piątek – Tum – Łęczyca – Byszew – Besiekiery – Uniejów – Spycimerz),
  • szlak patriotyczny (Piątek – Tum – Łęczyca – Grabów – Chełmno – Dąbie – Uniejów),
  • szlak sakralny (Ciechosławice – Piątek – Tum – Łęczyca – Kłodawa – Uniejów – Świnice Warckie),
  • szlak techniki (Łęczyca – Kłodawa – Uniejów).

     Znaczenie terenów zielonych Uniejowa jest podkreślone wachlarzem przyrodniczych urozmaiceń. Owa zieleń służy jako miejsce zmiany stylu życia, uprawiania sportów, rozrywki, odprężenia i zgłębienia sił witalnych.