17 kwietnia 2024

Legiony Polskie – to powinieneś wiedzieć

W czasie I wojny światowej polskie ochotnicze formacje wojskowe, utworzone 16 sierpnia 1914 roku na terenie Galicji, działające po stronie państw centralnych.

Co powinieneś wiedzieć o Legionach Polskich?

Organizacyjnie podporządkowane Naczelnej Komendzie armii austro-węgierskiej, na której czele stali kolejno: gen. K. Durski-Trzaska, gen. S. Puchalski, płk S. Szeptycki i płk Z. Zieliński, natomiast politycznie i częściowo organizacyjnie pod wodzą Naczelnego Komitetu Narodowego.

Wywodziły się z oddziałów strzeleckich organizowanych przez J. Piłsudskiego oraz innych polskich organizacji o charakterze wojskowo-niepodległościowym: Polskich Drużyn Strzeleckich, drużyn Związków Strzeleckich, „Sokoła” oraz Drużyn Bartoszowych. Pierwotnie powołano Legion Zachodni w Krakowie. Po odmowie przez Legion Wschodni złożenia przysięgi został on rozwiązany, a Legion Zachodni, uzupełniony o część żołnierzy z byłego Legionu Wschodniego, przekształcono w Legiony Polskie. W ich skład wchodziły 3 brygady, utworzone w latach 1914-1915. We wrześniu 1916 roku liczyły około 25 tysięcy żołnierzy: około 15 tysięcy walczących na froncie i około 10 tysięcy w odwodzie. W lipcu 1917 roku, w wyniku tzw. kryzysu przysięgowego (odmówienie przez część legionistów przysięgi na wierność Niemcom), uległy rozbiciu. Legioniści z Królestwa Polskiego zostali internowani w Szczypiornie koło Kalisza i Beniaminowie koło Zegrza, natomiast legioniści z Galicji częściowo wcieleni do armii austro-węgierskiej i wysłani na front włoski lub skierowani w celu uzupełnienia Polskiego Korpusu Posiłkowego.

Więcej artykułów o militariach i wojskach znajdziesz w serwisie https://www.defence.pl/.

Legioniści, którzy złożyli przysięgę, zostali włączeni do Polskiej Siły Zbrojnej. Legiony Polskie stoczyły szereg bitew, najważniejsze z nich miały miejsce pod Rafajłową, Rarańczą, Konarami, Jastkowem (1915 rok), Kostiuchnówką (1916 rok).