23 czerwca 2024

Śladami historii przez Uniejów

Kto kocha historię, kto chce wędrować jej śladami, ten z pewnością doceni walory Uniejowa. To ciekawe uzdrowisko, leżące nad Wartą, jest jedną z najciekawszych miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Co warto zobaczyć w czasie wycieczki śladami historii? Jakimi zabytkami i atrakcjami może nas oczarować Uniejów?

Niezwykła historia niewielkiego Uniejowa


Uniejów to jedno z najstarszych miast w Polsce, a pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z dokumentów wydanych w XII wieku (a dokładniej z bulli papieża Innocentego II, wydanej w 1136 roku). Wiadomo, że już w tym okresie Uniejów był ważną osadą, powiązaną z pobliskim Spycimierzem – siedzibą kasztelani arcybiskupów gnieźnieńskich. Rola Uniejowa stawała się jednak coraz większa. Gdy błogosławiony Bogumił, arcybiskup gnieźnieński, postanowił osiąść tu na stałe, stał się Uniejów bardzo ważnym punktem na mapie ówczesnej Polski. Sam błogosławiony Bogumił stał się z czasem patronem miasta, a jego kult do dziś jest bardzo silny w tej części kraju.

Kiedy Uniejów otrzymał prawa miejskie? Dokładna data nie jest znana, wiadomo jednak, że stało się to przed 1290 rokiem, z woli arcybiskupa Jakuba Świnki. Choć miasto musiało się bronić przed częstymi atakami ze strony Krzyżaków, jeszcze w okresie średniowiecza stało się ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. W II połowie XIV wieku zaczęto budowę zamku obronnego, który nie tylko stał się miejscem urzędowania wielu biskupów gnieźnieńskich, ale i skarbcem, w którym w razie zagrożenia ukrywano najcenniejsze klejnoty, dokumenty i relikwie. Aż do końca XVIII wieku rezydencja ta pełniła rolę arcybiskupiej siedziby, w której organizowano wiele ważnych spotkań i narad. W międzyczasie zamek ten utracił swe cechy obronne, stając się wygodną i reprezentacyjną rezydencją. W XIX wieku zamek ów przejęła rodzina Tollów. Jedną z najważniejszych pamiątek po tej rodzinie jest park krajobrazowy, założony w połowie XIX wieku wokół zamku.

Trudnym okresem w dziejach miasta były też lata II wojny światowej. W 1939 roku walczyła tu Armia „Poznań”, a o ciężkich starciach z Niemcami przypomina tu do dziś wiele pomników. Wojna przyniosła miastu sporo zniszczeń, a miejscowej ludności – wiele tragedii. Walka ze skutkami wojny trwała przez wiele lat. Na szczęście powojenny Uniejów to ważny ośrodek miejski, turystyczny i uzdrowiskowy, który cieszy się wielką sympatią turystów i kuracjuszy.