25 maja 2024
Słuszków

Wileńskie atrakcje: pałac Słuszków

Pałac Słuszków to jedna z ciekawszych rezydencji, jakimi może się pochwalić Wilno. W czasie wycieczki po dzielnicy Antokol warto tej budowli poświecić nieco uwagi. dlaczego? No to ciekawy zabytek i jedna z ważniejszych pamiątek po dawnych rodach wileńskich.

Wzniesiony przez wojewodę połockiego, Dominika Michała Słuszkę, to ciekawe połączenie okazałej rezydencji z obiektem obronnym. Ozdobiony narożnymi basztami budynek do dziś prezentuje się wspaniale, choć czasy świetności dawno ma już za sobą. Wiadomo, że pałac ten wzniesiono na przełomie XVII i XVIII wieku, a na jego ostateczny projekt ogromny wpływ mieli włoscy artyści. O tym, jak ważnym obiektem musiał być ów pałac przed wiekami, najlepiej pewnie świadczyć będzie lista odwiedzających go gości, nie brak na niej nazwisk zaszczytnych, przy czym najważniejszą postacią staje się tu Piotr I Wielki – rosyjski car, który z zamiłowania do pięknych rezydencji do dziś jest znany na całym świecie.

Po śmierci inicjatora budowy pałacu, rezydencja ta straciła na znaczeniu. Jej losy potoczyły się w dość nieoczekiwany sposób. Pałac, który miał służyć możnym panom, stał się więzieniem carskim. Wśród więźniów nie brakowało powstańców listopadowych i styczniowych. Obecnie pałac jest siedzibą Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Niestety, choć z zewnątrz można jeszcze dostrzec wiele śladów dawnej potęgi rodu Słuszków, wnętrze pałacu nie zachowało się w zbyt dobrym stanie.

Większość wyposażenia została zniszczona w XIX i początkach XX wieku, kiedy to pamiątki po możnych rodach litewskich i polskich w rejonie Wilna były wykorzystywane przez władze w sposób nie zawsze sprzyjający ochronie zabytków.

Cudowne zabytki można też zwiedzać w Opolu i regionie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy pod adres https://opoleinfo.pl.